Oznamy

Obrazok

Výsledky 4.ročníka výtvarnej a literárnej súťaže ,,Malá krajina – veľké osobnosti“ sa zobrazia po kliknutí na ikonu pre vyhodnotenie literárnej časti a vyhodnotenie výtvarnej časti.

Prehliadka prác sa momentálne pripravuje . Môžete sa na ňu tešiť po uskutočnení vernisáže.

Vernisáž sa uskutoční 7.júna 2017 o 15,00hod, na ktorú budú písomne pozvaní ocenení žiaci a ich pedagógovia.

Ďakujeme za krásne literárne a výtvarné práce.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Literárne práce Výtvarné práce

Oznam školskej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky za školský rok 2016/2017 sa prijímajú posledné odhlášky z obedov v stredu 28. 6. 2017 do 8,00 hod.

V dňoch 26.6. – 29.6.2017 /pondelok – štvrtok/ sa vydávajú obedy v čase: od 11,30 – 13,30 hod.

Od 26.6.2017 – 30.6.2017 /pondelok – piatok/ v ŠJ sa desiata nevydáva.

V piatok 30. 6. 2017 sa vydávajú obedy v čase od 10,30 – 12,30 hod.

Nedávne aktivity v škole

Deň rodiny

Dňa 22.6.2017 sme sa spoločne s rodičmi a deťmi stretli na podujatí Deň rodiny. V areáli školy sa rodičia s deťmi mohli zapojiť do športových disciplín, za ktoré získali body. A ako každý rok, aj tento, si ich deti mohli vymeniť za ceny v našom predajnom stánku. Poďakovanie patrí aj poslancom volebného obvodu č. III - Zapotôčky, Nové mesto, ktorí ocenili vybrané deti. Za poslancov ceny odovzdal Ing. B. Bucák.
Strávili sme príjemné spoločné popoludnie.

Ocenenie žiakov primátorkou mesta Prievidza

Dňa 19.6. prebehlo ocenenie najúspešnejších žiakov škôl primátorkou mesta Prievidza JUDr. K.Macháčkovou.
Ocenení žiaci z našej školy: PDF

,,Mladí pre Prievidzu"

Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojila aj naša škola so zámerom vyčistiť skalku. Podarilo sa nám nielen to, ale aj odburiniť okolité záhony a kvetináče, okopať záhon kvetov ,pohrabať okolie záhonov a skalky. Zredukovali sme premnožené rastliny, zostrihali a spravili sme kultiváciu pôdy. Zapojení dobrovoľníci v počte 38 pracovali pod vedením koordinátorky Mgr. J. Krčíkovej. Potešila nás účasť nielen žiakov, ale aj dospelých.

  Organizátori:
 • Žiacke školské rady SŠ
 • Fórum detí a mládeže
 • Neziskové organizácie
 • Základné školy
  Sponzori:
 • brose
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • Mesto Prievidza

Týždeň dobrovoľníctva

Pozývame Vás na aktivitu ,,skrášlime si okolie školy" v rámci týžda dobrovoľníctva - ,,Mladí pre Prievidzu" dňa 8.júna o 14,00hod do areálu školy.Náš plán je vyčistiť sklalku, pohrabanie trávy, okopanie záhonov.... Pridať sa môže malý, veľký, starší, mladší.....

VERNISÁŽ

Dňa 7.6.2017 sa konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže ,,Malá krajina - veľké osobnosti",do ktorej sa zapojili deti z materských škôl a žiaci základných škôl od východného Slovenska až po západné Slovensko. Ceny odovzdávala spisovateľka Vanda Rozenbergová a p. riaditeľka Mgr. Helena Konečná. Vyhodnotenie bolo spestrené kultúrnym programom žiakov školy a mažoretiek z CVČ Spektrum Prievidza.

Všetkým oceneným blahoželáme

Olympiáda detí Hornej Nitry

Dňa 2. 6. 2017 sa konal druhý ročník Olympiády detí Hornej Nitry, kde si žiaci zmerali svoju rýchlosť, vytrvalosť a silu. Michaela Moravská zo 7. A triedy sa dokázala presadiť v silnej konkurencii hneď v dvoch disciplínach. A to v skoku do diaľky, kde získala zlatú medilu a v behu na 50 metrov vybojovala striebro. Mišku na záver vyhlásili za najúspešnejšiu športovkyňu podujatia. Gratulujeme!

SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE

Centrum voľného času Spektrum Prievidza oceňovalo v pondelok 22. mája 2017 v priestoroch KaSS Prievidza víťazov predmetových olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží okresu Prievidza.Slávnostné oceňovanie bolo spestrené kultúrnym programom. Za našu školu boli ocenení: Radovan Kiaba za 2.-5.miesto v okresnom kole matematickej olympiády,za 3.miesto v okresnom kole pytagoriády a Lugár Adrian za 2.miesto v okresnom kole geografickej olympiády. Srdečne blahoželáme!

ENGLISH STAR

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej poslaním je motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a umožniť im porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Tento rok sa do súťaže zapojilo 18 žiakov našej školy. Či zažiaria ako hviezdy, ešte nevieme. Na výsledky si budeme musieť počkať.....

Súťaž ,,Máte Filipa?"

V tomto školskom roku prebiehala v CVČ súťaž, ktorá bola zameraná na všeobecný prehľad. V jednotlivých súťažných kolách boli otázky z rôznych okruhov života napr. biológia, vesmír, šport, rekordy..... V každom kole sa naše družstvo v zložení P. Kudra 8.B, V. Kralinská 8.B, Kokindová B. 8.A, Turňová N. 8.A posúvali o priečku vyššie a po 3.kole sme boli na 3.mieste. 4.finálne kolo prinieslo zvrat , keď družstvá mohli vsadiť so žolíkom všetky doteraz získané body a to nám prinieslo pád. Nevadí, bola to výborná súťaž a žiaci sa v nej dozvedeli veľa zaujímavostí.

Medzníky 2.sv. vojny

Dňa 15. 5. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“. Zúčastnilo sa ho 11 ZŠ s 15 družstvami. Naše družstvo v zložení Hrdá I. 9.B, Orlová P. 9.B, Šimková P. 9.A sa umiestnili na krásnom 2.mieste. BLAHOŽELÁME!

Výborné výsledky vo výtvarných súťažiach

Dúha je celoslovenská literárna a výtvarná súťaž, ktorej vyhlasovateľom je MŠ SR Bratislava. V tomto šk. roku získal ocenenie znašej školy Nicolas Petrilla z 1.B, ktorého práca sa objavila aj na pozvánke na vernisáž. Ďalším úspechom vo výtvarnej súťaži ,,Návrh na obal žiackej knižky" bola ocenená práca Selinky Peterillovej z 1.B. BLAHOŽELÁME!

súťaž Mladých záchranárov CO

Na súťaži sa z našej školy zúčastnilo družstvo v zložení: P. Kudra, V. Kralinská, N. Homolová, Balej L. Obsadili pekné 6.miesto. Blahoželáme!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo

Tento rok reprezentovala našu školu na krajskom kole Hviezdoslav Kubin v Bzinciach pod Javorinou Sarah Hubová z 8.A. Aj keď sa neumiestnila na stupňoch víťazov, ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

VYHODNOTENIE projektu EKOROK

Vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé prebehlo 21.4.2017 v CVČ Spektrum. Prevzali sme si symbolický šek na 522eur. Ďakujeme zapojeným žiakom a pedagógom našej školy.
Všetky aktivity si môžte pozrieť pod banerom s názvom NESTLÉ.

SPOZNÁVAME INDIU - beseda

Krajinu tak vzdialenú od nášho malého Slovenska si naši štvrtáci a ôsmaci priblížili vďaka Spoločnosti slovensko-indického priateľstva. Spoznávali sme Indiu interaktívne cez hudbu, originálne predmety, oblečenie, vône, tanec i indické bájky. To čo nám bolo doteraz vzdialené sa nám stalo aspoň na chvíľu blízke.

KRAJSKÉ KOLO - Jazykový kvet

Aj tento rok sa žiaci našej školy, Elena Hanzelová, Matej Hojč, Michaela Vlčková a Lukáš Cirok zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku, Jazykový kvet 2017. V krajskom finálovom kole získal Matej Hojč krásne 3. miesto a Michaela Vlčková skvelé 1. miesto a postup do celoslovenského finále. Blahoželáme a Miške držíme palce!

Predškoláci na návšteve

Deti z MŠ Matušku nás potešili svojou návštevou. Pani učiteľky si pre deti z MŠ pripravili tvorivé dielne venované Veľkej noci. Na úvod ich privítali prváci a štvrtáci piesňou o vajíčku a kuriatku a potom sa pustili do práce. S malou pomocou žiakov zo 4. a 5. ročníka vyrobili veselý veľkončný pozdrav.

CVIČÍME S FIT-loptami

Druháci cvičili s FIT-loptami, pomocou ktorých si precvičujú svaly chrbta, ale snažia sa aj o správne držanie tela. Okrem relaxačno-terapeutických cvičení s FIT-loptami museli s loptami bežať , driblovať s nimi, kotúľať ich, vyhadzovať si ich nad hlavu. Páčili sa im aj cvičenia vo dvojiciach.Cvičenie s FIT-loptami bolo pre nich veľmi pútavé a určite ich budeme opätovne využívať.