Oznamy

VYHODNOTENIE 3.ROČNÍKA SÚŤAŽE "Malá krajina - veľké osobnosti 2015"

3. ročník súťaže Malá krajina - veľké osobnosti 2015

Práce nájdete po kliknutí na obrázok

Výsledky 3.ročníka výtvarnej a literárnej súťaže ,,Malá krajina - veľké osobnosti 2015" sa zobrazia po kliknutí na ikonu pre vyhodnotenie literárnej časti a vyhodnotenie výtvarnej časti. Vernisáž sa uskutoční 31.mája 2016, na ktorú budú písomne pozvaní ocenení žiaci a ich pedagógovia. Ďakujeme za krásne literárne a výtvarné práce.
Víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!

Literárne práce Výtvarné práce

Nedávne aktivity v škole

VYHODNOTENIE VEDOMOSTNÝCH OLYMPIÁD A ZÁUJMOVO-UMELECKÝCH SÚŤAŽÍ

Dňa 18.mája sa žiaci z našej školy zúčastnili vyhodnotenia olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží, ktroé v tomto šk. roku organizovalo Centrum voľného času Spektrum. Vyhodnotenia sa zúčastnili a zároveň boli ocenení: D. Jergič 6.A, R. Kiaba 6.A, R. Uhlíř 8.A , kolektív 4.B, N. Mokrá 9.A, Z. Kendrová za kol. 9.A, B. Kokindová za kol. 7.A, S. Hubová 7.A, T. Bobušová 4.B, S. Mezeiová 4.A, K. Vrecková 9.B, Zubovská D. 8.A, Leitmanová 8.A. Srdečne blahoželáme!

AKCIA JABLKO/CITRÓN

Na slovenských cestách sa v pondelok začala dopravno-preventívna akcia Jablko - Citrón, počas ktorej vodiči od policajtov namiesto pokút dostávať ovocie. Za pomocníkov majú deti od desať do dvanásť rokov. Spolu zastavujú vodičov na päťdesiatich miestach po celom Slovensku. Tejto akcie sa zúčastnili aj naši žiaci 4.ročníka a spolu s policajtmi rozdávali nakreslené ovocie. Za menej závažné priestupky dostali od detí citrón, ak jazdili podľa predpisov, deti ich odmenili sladkým jablkom a obrázkom, ktoré namaľovali.

DEŇ MLIEKA

Mlieko patrí k naším základným potravinám od narodenia až po starobu. Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje vždy tretí májový utorok už od roku 1957. Ani my sme nezabudli na zdravé účinky mlieka a v týždni od 16. - 20. 5. 2016 sme si ich pripomenuli rozličnými aktivitami. Od tanca, pesničky s mliečnou tematikou cez literárne diela, pečenie , príprava nátierok, výroba šiltoviek s motívom kravičky až po chemické pokusy. Celý týždeň nosili do školy mliečne výrobky, ktoré majú najradšej a robili si z nich výstavku. Projektovým vyučovaním sa dozvedeli veľa zaujímavostí o mlieku a mliečnych výrobkoch.

JAZYKOVÝ KVET - CELOSLOVENSKÉ KOLO

Dňa 13.5.2016 sa L. Cirok zo 4.A spolu s p. uč. Mgr. Hankovou zúčastnil v Trnave celoslovenského kola v prednese v cudzom jazyku. Lukáš po postupe z krajského kola, kde zaujal porotu a získal 1. miesto postúpil a dosiahol nováčikovské 4.miesto v silnej konkurencii v celoslovenskom kole. Získanie 4.miesta bolo krásnym zavŕšením jeho prípravy a záujmu o ANJ.

NÁVŠTEVA SKLÁRSKEHO SKANZENU

6. mája 2016 sa žiaci 5., 6. a 7. ročníka pod vedením p. uč. Mgr. A. Plaštiakovej a Mgr. J. Krčíkovej zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Sklársky skanzen vo Valaskej Belej. Zblízka mali možnosť sledovať výrobu fúkaného skla na malej sklárskej peci, v ktorej roztavená žeravá sklovina mala teplotu 1150 °C. Sledovali, ako "majster sklár" naberal na sklársku píšťaľu roztavené sklo a fúkaním tvaroval rôzne výrobky. Návšteva skanzenu žiakov veľmi zaujala.

Fyzikálno-geografická exkurzia – SHMÚ

Žiaci  6. a  7. ročníka sa 27.04. 2016 zúčastnili fyzikálno-geografickej exkurzie v Bratislave - návšteva Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), pod vedením p. uč. Mgr. I. Hrdej a Mgr. A. Kozákovej. Cieľom našej exkurzie bolo poznať fungovanie SHMÚ – Meteorológia. Zaujímalo nás, ako sa predpovedá počasie, čím sa dá odmerať teplota ovzdušia, zmerať zrážky a charakterizovať predpovedné mapy. Žiaci sledovali aktuálne zábery z meteorologických družíc, vývoj počasia, striedanie atmosférických frontov a ich následný zápis do predpovedných máp. Priamo zisťovali aktuálne teploty v jednotlivých častiach Slovenska. Svojimi otázkami mali možnosť získať informácie o vývoji počasia, jeho zmenách a vplyvu počasia na ľudský organizmus.

Úspech v Krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

Víťazky školského a okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín Sarah Hubová a Valentína Bališová úspešne reprezentovali našu školu aj v krajskom kole v Bzinciach pod Javorinou. Sarah Hubová v 3. kategórii v prednese poézie získala 1.miesto a postupuje do celoslovenského kola.
Porota potvrdila ich talent a vysoké kvality v umeleckom prednese.
Ďakujeme obom za výbornú reprezentáciu školy !!!

DEŇ ZEME

obrazok

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.Aj my sme sa svojimi aktivitami zapojili k ochrane prírody v rámci projektu Ekorok s Nestlé a svoje aktivity prezentovali na Dni Zeme na námestí v Prievidzi.

Návšteva tretiakov v MŠ

Tretiaci spolu s Mgr. Sobotovou navštívili materské škôlky: MŠ Ul. A. Mišúta, MŠ Ul.J. Matušku a MŠ Ul.P. Dobšinského, v ktorých budúcimi prvákom ukázali prácu s tabletmi. Škôlkari boli veru šikovní a úlohy na tabletoch zvládli rýchlo a veľmi dobre.

Slávik 2016

Porota pracovala v zložení: PaedDr. I. Pipíšková, Mgr. E. Hanková, Mgr. I. Hrdá Vyhodnotenie:

  I.kategória
 • 1. miesto - Matúš Masaryk, I.A
 • 2. miesto - Andrea Nechalová, III.B
 • 3. miesto - Alexandra Cvopová. III.A
  II. kategória
 • 1. miesto - Samuel Gavliak, V.B
 • 2. miesto - Simona Mezeiová, IV.A
 • 3. miesto - Adela Mečiarová, V.A
  III. kategória
 • 1. miesto - Ela Hudáková, VII.A
 • 2. miesto - Ema Hudáková, VII.A
 • 3. miesto - Viktória Plesnivá, IX.B

Všetkým srdečne blahoželáme! Postupujúcim do okresného kola držíme palce.

Jančekova skala - turistický krúžok

Opäťsa nám predstavuje turistický krúžok. V krásnom slnečnom jarnom počasí zdolali členovia turistického krúžku Jančekovu skalu nad obcou Cigeľ. Tešili sa z krásnych výhľadov a príjemného pobytu v prírode.

Sen jedného duba

Divadlo BABADLO z Prešova žiakom 1. stupňa predviedlo pútavý príbeh na motívy rozprávky H.Ch. Andersena . Interaktívne predstavenie s enviromentálnou tematikou aj za pomoci detí ovplyvnilo dej rozprávky o nezvyčajnom dube. Vyrástol v lese a zažíval v ňom veľa zaujímavých situácií nielen so zvieratkami, muškou Podenkou , ale aj s ľuďmi, ktorí v lese nechali po sebe neporiadok. Spoločne sme našli východisko ako pomôcť dubu aj ďalším stromom v lese. Celé predstavenie bolo doplnené poučnými textami piesní, ukážkami vážnej hudby i bábkami. I. Pipíšková

ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

Slovenský zväz záhradkárov ,ktorý organizuje každý rok výtvarnú súťaž, tento rok vyhlásil tému ,,Ročné obdobia v záhrade". Porota v každej kategórii vybrala 10 najlepších prác bez určenia poradia. Z našej školy sa z 256 prác v kat.B do skupiny 10tich najlepších prác na Slovensku dostal Marko Lichner zo 4.B. Srdečne blahoželáme!

JAZYKOVÝ KVET - krajské kolo

obrazok

Tešíme sa z veľkého dvojitého úspechu v krajskom semifinálovom kole v prednese v cudzom jazyku. Dvaja žiaci postúpili do krajského kola, kde získali: 1.miesto L. Cirok a 2.miesto Rumpliová L..BLAHOŽELÁME! Keďže do celoslovenského postupuje len účastník z 1.miesta našu školu bude reprezentovať Lukáš Cirok, ktorému držíme palce.

EURÓPA V ŠKOLE - celoslovenské kolo

Kolektív žiakov 4.B pod vedením Mgr. Homolovej získal ocenenie v celoslovenskom kole s kolektívnou prácou ,,Sme jedna banda a každý sme iný". BLAHOŽELÁME!

MAREC -MESIAC KNIHY

Tak ako každý rok aj teraz sme si v marci pripomenuli knihy a ich sviatok. Žiaci 3.roč. na hodine Tvorivého čítania sme sa zahĺbili do náučného textu o najstaršej knižnici. Preniesli sme sa do Alexandrie a pátrali sme v texte čo sa stalo s jej knižnicou, prečo bola zničená a kedy bola znovu obnovená.
Žiaci 4.A sa pustili do zaujímavého triedneho projektu. Téma ,,Ako vzniká film "ich tak zaujala, že sa rozhodli napísať si a zahrať vlastný príbeh . Viktorka Borovicová a Lujza Rumpliová napísali scénár s vlastným príbehom. Deťom v ich veku je veľmi blízky mladý čarodejník Harry Potter a jeho priatelia a tak ,,mladé" autorky si pre svoj príbehu vybrali práve jeho. V 2.ročníku prebehol čitateľský maratón.Žiaci každý deň doma čítali aspoň 20 minút nejakú, pre nich zaujímavú knihu. Následne sme na hodine výtvarnej výchovy maľovali ku nim ilustrácie. Žiaci na 2.stupni organizovali v triedach predstavenie najobľúbenejšej knihy svojim spolužiakom, pracovali na projektoch o spisovateľoch, z ktorých následne pripravili nástenku.
Nemôžme zabudnúť ani na návštevy knižnice žiakov z 1.ročníka a 2.stupňa. Napr. pre prváčikov si teta knihovníčka pre nás pripravila zaujímavé stretnutie s Analfabetou Negramotnou. V príbehu o dievčatku stratenom v knižnici sme pomocou slovných šifier hľadali cestu pre Analfabetu jednoducho Betku. Zoznámili sme sa aj s novými a pre nás neznámymi knihami.
Ďakujeme pracovníčkam knižnice za divadielko a spolu so žiakmi sa tešíme na ďalšie stretnutie.

TURISTICKÝ KRÚŽOK NA POTULKÁCH

V sobotu 2.apríla prežili členovia turistického krúžku v malebnom prostredí prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Za krásneho slnečného počasia vyšli na novú vyhliadku pri kalvárii nad Bojnicami. Výhľady z tohto miesta boli až neskutočné... Tešíme sa na ďalšiu turistickú akciu !!!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

Tešíme sa z dvojnásobného úspechu v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do krajského kola postupujú:
V. Bališová z 5.A a S. Hubová zo 7.A.
BLAHOŽELÁME!

EXKURZIA V ATLANTISE

V predveľkonočnú stredu žiaci druhého a tretieho ročníka spolu s tr. uč. Mgr. Kelemenovou, Mgr. Urbanovou a Mgr. Sobotovou, strávili zaujímavým podujatím vo výukovom centre Atlantis v Leviciach. Deti mali možnosť si interaktívne vyskúšať rôzne aktivity z oblasti prírodných vied - spoznávali tajomstvá vesmíru a ľudského tela.

BUDÚCI ŠKOLÁCI NA NÁVŠTEVE

Našu školu navštívili deti z MŠ Mišúta a MŠ Matušku. Bola to príjemná návšteva, počas ktorej deti vyrábali veľkonočné vajíčka v tvorivých dielňach s Mgr. Homolovou a spoznávali zvieratká a farby na hodine angličtiny s Mgr. Hankovou a Mgr. Blažekovou. Deti boli veľmi šikovné a preto si od nás odnášali milé darčeky napr. pexesá, omaľovanky, medovníčky a samozrejme vajíčka, ktoré vyrobili na tvorivých dielňach. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

VEĽKONOČNÉ TRHY

Tento rok poslanci volebného obvodu č.3 Zapotôčky - Nové mesto, naša škola a ZŠ P. Dobšinského zorganizovali veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnili v areáli ZŠ Ul.P.J.Šafárika. Trhy otvorili mažoretky z CVČ Spektrum a v programe pokračovali žiaci z oboch základných škôl. Na záver programu žiaci spolu s p. vychovávateľkami vyniesli a zapálili Morenu a básničkami privítali jar. Predávali sa výrobky, ktoré vyrobili žiaci a predstavili sa aj ľudoví remeselníci rôznych remesiel.

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ - okresné kolo

Aj tento rok sme sa pripravovali na okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Dievčatá Orthová, Fábriková, Cvopová, Wagnerová, Pekárová z 3.A pod vedením Mgr. Sobotovej usilovne trénovali a v okresnom kole získali 4.miesto. O rok by chceli postúpiť o jeden stupienok vyššie. Držíme palce dievčatá!