Oznamy

POLROČNÉ PRÁZDNINY

Dňa 3.2.2017 (piatok) majú žiaci polročné prázdniny. Nástup do školy je 6.2. 2017 ( pondelok). Školský klub detí bude otvorený iba v prípade dostatočného počtu prihlásených detí - informácie rodičom podajú p. vychovávateľky.

Nedávne aktivity v škole

VIANOČNÁ VLOČKA

V dňoch 19.12. a 21.12.2016 sa deti z Materskej školy na Ul. Matušku , z MŠ Ul. Mišúta a z MŠ Ul. Dobšinského zúčastnili predstavenia ,,Vianočná vločka", ktoré si pre ne pripravili žiaci 1.-4.roč. V programe zazneli piesne, koledy a vianočné vinše. Do programu sa pripojili aj deti z materských škôlok svojimi pesničkami a scénkou s vianočnou tematikou.

Vianočné besiedky

Čaro a vôňa blížiacich sa vianočných sviatkov neunikla ani deťom v našej škole. Takto si žiaci pred besiedkami pripravili koláčiky , punč a chlebíčky.
Zábava aj programy v jednotlivých triedach nám skrátili čakanie na Vianoce.

PEČENIE MEDOVNÍČKOV

Deti z 1.A v spolupráci so školským klubom detí piekli vianočné medovníčky. Vykrajovanie a zdobenie zvládli na výbornú.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Dňa 20.12.2016 získali naši chlapci zlatý pohár za 1.miesto v okresnom kole školskej ligy vo volejbale. Gratulujeme a ďakujeme pani učiteľke Mgr.Evke Rovňákovej za super prípravu. Držíme im palce, nech sa im darí aj v regionálnom kole.

,,Prechádzka vianočným lesom“

Aj tento rok sa v stredu 14. decembra v ZŠ uskutočnila tradičná „Prechádzka vianočným lesom“. Okrem vianočného programu si rodičia, deti a verejnosť mohli pochutnať na kapustnici, či vianočnom punči, mohli si vyskúšať rôzne techniky a materiály pri výrobe vianočných ozdôb alebo si kúpiť výrobky – medovníky, ikebany, obrázky maľované na sklo, ozdoby z vosku... V tomto vianočnom období sa aj poslanci rozhodli obdarovať deti. Ôsmim žiakom školy odovzdal za poslancov darčeky Ing. B. Bucák. Žiaci boli odmenení za výborné výsledky v súťažiach v okresných, krajských a celoslovenských kolách.

ZDOBENIE STROMČEKOV

P. učiteľky a p. vychovávateľky si spolu s deťmi pripravili vianočné ozdoby na stromčeky z rôznych materiálov, ktorými vyzdobili stromčeky v meste aj stromček v ZOO. Vyzdobené stromčeky nám prinášajú krásnu vianočnú atmosféru.

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

Aktivity v tomto školskom roku opäť prispeli k zvyšovaniu povedomia v oblasti prevencie AIDS:
-Vytvorenie informačnej nástenky k téme HIV / AIDS
-Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže ,,Červené stužky“
-Prebehli besedy s využitím prezentácii na www.cerevenestuzky.sk
-Žiaci si pozreli film Príbehy anjelov s diskusiou k filmu
-Zapojili sme sa do ,,živej červenej stužky“
- prebehol turnaj v bedmintone ,,Športom pre červené stužky"
-Vyrobili sme červené stužky, ktoré sme následne 1.12.2016 rozdávali žiakom a rodičom, zamestnancom školy pri vstupe do budovy školy
-V školskom rozhlase prebehla relácia k téme HIV/AIDS
Kampaň je veľmi dôležitá. Osveta vnáša svetlo do skreslených informácií, ktoré žiaci majú a preto sa naša škola pravidelne do kampane zapája.

SÚŤAŽ V ARANŽOVANÍ

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje súťaže v aranžovaní vianočnej ikebany. Tentor rok v súťaži jednotlivcov získala Malvína Horinková z 9.A pekné 3.miesto.
BLAHOŽELÁME!

Fotografia

Môj malý svet a Generácia XYZ

Koncert so skupinou 4ewer dňa 7.decembra spríjemnil dopoludnie žiakom tretieho a štvrtého ročníka a 2.stupňa. Čím bol iný? Bol interaktívny a zapojil deti do hudby spevom a rytmizáciou textu. Mohli si zopakovať svoje vedomosti z vlastivedy pri práci so slepou mapou. Započúvali sa do známych povestí, podľa obrázkov hádali hrady na Slovensku a nezabudli sme ani na vodné diela či elektrárne. Žiaci 2. stupňa pomocou vizuálnych animácií nahliadli do obdobia od vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť. Otvorením témy globalizácie a extrémizmu mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Bol to super zážitok.

,,ŠALIANSKY MAŤKO“

13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povesti „Šaliansky Maťko“. 15 žiakov 3. – 7. ročníka súťažilo v troch kategóriách. Všetkým účastníkom a pani učiteľkám, ktoré deti na súťaž pripravovali ďakujeme za pekný prednes. Víťazom blahoželáme a držíme im palce do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční v januári 2017.

  I. kategória:
 • 1. miesto – Adam Vaľko – 3.B
 • 2. miesto – Adam Volár – 3.B
 • 3. miesto – Nina Mašurová – 3.A
  II. kategória:
 • 1. miesto – Lujza Rumpliová – 5.A
 • 2. miesto – Michaela Vlčková – 4.A
 • 3. miesto – Andrea Nechalová – 4.B
  III. kategória:
 • 1. miesto – Daniel Jergič – 7.A
 • 2. miesto – Ella Ťapajnová – 6.A