Aktivity v škole

MDD - olympijský deň

Tento deň sme využili na zorganizovanie Olympijského dopoludnia. Súťažilo sa na viacerých stanoviskách. Po zložení sľubu športovcov čakali na deti súťaže napr. skok z miesta, preskoky cez švihadlo, hod kriketovou loptičkou... Najlepší športovci získali diplomy a vecné ceny , ktoré nám poskytol Olympijský klub. Na záver športového dňa si mohli deti zahrať futbal alebo zacvičiť zumbu. K dobrej nálade prispelo aj slniečko, ktoré konečne vykuklo.

Po stopách praveku ...

Obdobie praveku žiaci 5. ročníka spoznávali návštevou neandertálskeho sídla pračloveka. Praveký svet spoznávali v Prepoštskej jaskyni v Bojniciach. V rámci predmetu Regionálna výchova žiaci načerpali nové poznatky zaujímavou formou – vzdelávacím interaktívnym programom „Praveké tvorivé dielne“.

PIRLS - čitateľská gramotnosť

Žiaci 4.ročníka sa zúčastnili medzinárodného testovania PIRLS -Čítanie s porozumením (čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ).
Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Štvrtý ročník bol vybraný pretože žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Preto je zvládnutie techniky čítania dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní.

Európska noc výskumníkov

Žiaci 8.A triedy sa zúčastnili v spolupráci s občianskym združením SOVVA - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity aktivity Európska noc výskumníkov . Pôvodný termín konania sa vzhľadom na pandemickú situáciu mohol uskutočniť až v máji. Vedecký kuriér Biológia,ktorý škola dostala, sa skladal z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA a vrámci druhého pokusu si žiaci kultivovali baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek.

Cieľom Vedeckého kuriéra  bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci vyskúšali pokusy z biológie. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu žiaci zistili, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá.

Výtvarná súťaž

Do celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave, ktorú každoročne vyhlasuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR sa z okresu Prievidza prihlásilo 6 škôl. Aj napriek dištančnému vyučovaniu sa žiaci do súťaže zapojili a priniesli svoje práce do školy.
ÚzO DPO SR Prievidza v územnom kole vybrala v každej kategórii tri práce, ktoré postúpili do celoslovenského kola:   A tu sú výsledky žiakov našej školy:

Kategória ZŠ II. stupeň

  • Sebastian Adrian Kozák 5.A
  • Diana Lugárová 5.B
  • Zuzana Bolfíková 7.A

,,Naša trieda rada číta" - projekt

V mesiaci marec sme v našej 4.A triede spolu s p. učiteľkou mali veľkú radosť, pretože prišli knihy z projektu ,,Naša trieda rada číta". Hneď sme si knihy rozobrali a prvýkrát prestávky trávili čítaním zaujímavých príbehov a diskusiou o hlavných hrdinoch a ich príbehoch.

Môj priateľ- kniha

Kniha sa stala v 1.A počas mesiaca marec naozaj našim najbližším priateľom .Postupne sme si navzájom predstavili svoje obľúbené knihy. Pani učiteľka priniesla knihu zo svojho detstva a jej dátum vydania deti ohúril - 1958. Obal, väzba aj obrázky boli veľmi jednoduché a vek bol viditeľný. Súčasné knihy sú veľmi pútavé, s množstvom obrázkov ale ja náučných textov. Jednotlivci nám knihu predstavili a niečo z nej prečítali. Svoju knihu v ruštine nám predstavila aj naša spolužiačka a prečítala rečňovanku v rodnom jazyku. Náš spolužiak nám ukázal, ako vyzerajú písmenka vo vietnamskej abecede. Rozprávkové postavičky z našich príbehov nás navštívili aj v podobe maňušiek, plyšákov.. – macko PU, Ariela , Snehulienka...
Vieme , že knihám zostaneme verní.

Biologická olympiáda – krajské kolo

V krajskom kole sme mali dvoch zástupcov, ktorým sme držali palce. A podarilo sa.

  • na 2.mieste KK sa umiestnil Blažek P. 9.B s postupom na celoštátne kolo
  • 3.mieste KK sa umiestnil Kopál A. 9.A

Obom ďakujeme za výbornú reprezentáciu a Patrikovi Blažekovi držíme palce v celoslovenskom kole.

Tvorivé dielničky v ŠKD

Jar je tu a deti v ŠKD nelenili. Počas tvorivých dielničiek vyrábali z papiera a látky ovečky, zajačiky, kvietky.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dňa 11.02.2021 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády - online. Tento rok malo OK 2 časti - monotematickú pre všetky kategórie rovnakú a časť z vybraného učiva v danom ročníku. Test trval 60min.
A tu sú výsledky našich žiakov:

  • kat. E - Šomšák Roland 7.B - 3.miesto OK
  • kat. F - Kupková Ema 6.A - úspešný riešiteľ OK
  • kat. C - Kopál Andrej 9.A - úspešný riešiteľ OK

Blahoželáme.

Partneri

Mesto Prievidza Planéta vedomostí Teachers corner Infovek IUVENTA Virtuálna knižnica
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Moderná škola Promethean Štátny pedagogický ústav Úspešná škola Metodicko-pedagogické centrum Rozvoj informatizácie regionálneho školstva Slovenské elektrárne Detstvo bez násilia Centrum voľného času Prievidza