Oznamy

Aktivity v škole

Vynovené priestory v ŠKD

V druhom polroku šk. roka sa deti jedného oddelenia v ŠKD tešia z nového vybavenia herne. Trieda je vynovená novým nábytkom a kobercom. No a keď príde na deti únava môžu oddychovať na sedacích vakoch.

VOLEJBAL - KRAJSKÉ KOLO

Dňa 14.2.2018 sa v Púchove konalo krajské kolo vo volejbale starších žiakov. Po víťazstvách v postupových kolách naši žiaci z 8.-9.ročníka v krajskom kole obsadili krásne 2. miesto. Super atmosféra, krásne volejbalové výkony a momenty..... Chlapci, blahoželáme!

Regionálne kolo vo volejbale

Dňa 7.2.2018 odohrali výborné zápasy chlapci vo volejbale a získali 1.miesto v regionálnom kole. Zabezpečili si tak postup do krajského kola, ktoré sa koná 14.2.2018. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Úspech v Testovaní 5

Prváci a prevencia

Naši prváci dostali malé prekvapenie: vrecko s bezpečnostnými prvkami, knihu a CD. V rámci prevencie sa zoznámia s Dáliom a Miškom, ktorí ich sprevádzajú a vysvetľujú nástrahy internetu, čo majú robiť keď zbadajú požiar, ale aj napríklad ako sa zachovať pri stretnutí s cudzími a podozrivými ľuďmi.

Chemická show

Žiaci 8.-9.ročníka spoznali záhady a krásy chémie pri pozorovaní chemických pokusov na ,,Chemickej show". Aj takouto hravou a zábavnou formou sa môže spoznávať chémia.

Okresné kolo vo volejbale chlapcov

Dňa 25.1.2018 sa konalo v našej škole okresné kolo základných škôl vo volejbale chlapcov. Zúčastnili sa na ňom víťazné družstvá oblastných kôl a to : ZŠ Šafárika, ZŠ Nitrianske Rudno, ZŠ Lehota pod Vtáčnikom a ZŠ Handlová. Naši chlapci zvíťazili a zabezpečili si tak postup do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 7.2.2018. Držíme im palce!

Šaliansky Maťko

16. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povesti „Šaliansky Maťko“. 17 žiakov 2. – 7. ročníka súťažilo v troch kategóriách. Víťazom blahoželáme a držíme im palce do ďalšieho postupového kola.

  I. kategória:
 • 1. miesto – Elena Hanzelová – 3. A
 • 2. miesto – Matúš Masaryk – 3. A
 • 3. miesto – Diana Lugárová – 2. B
  II. kategória:
 • 1. miesto – Adam Volár – 4. B
 • 2. miesto – Adam Vaľko – 4. B
 • 3. miesto – Stela Pekárová – 5. A
  III. kategória:
 • 1. miesto – Ella Ťapajnová – 7. A
 • 2. miesto – Zdenka Vidová – 6. B
 • 3. miesto – Andrej Kopál – 6. A

Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7.-9.ročníka spolu s p. uč. Mgr. Urbanovou, Mgr. Kockovou a Mgr. Sobotovou sa 8.1. - 12.1.2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vrátnej doline. Tešili sme sa zo snehu na svahu, ale aj z programu - diskotéka, vírivka, bazén, bowling, súťaž o maskota izby... Spestrením pobytu bola aj prehliadka Vrátnej doliny a Terchovej s vtipným výkladom sprievodcu na motorovom vláčiku a prehliadka pohyblivého betlehemu.
Lyžiarsky výcvik splnil svoj cieľ - nelyžiari sa naučili lyžovať a lyžiari si zdokonalili svoju techniku lyžovania.

Predškoláci na návšteve

V predvianočnom čase nás navštívili predškoláci z MŠ Ul. A. Mišúta a MŠ Ul. J. Matušku spolu s p. učiteľkami. Žiaci z 1.stupňa si pre ne pripravili program s vianočnými piesňami a koledami a žiaci z 2.stupňa malý vianočný darček. Do programu sa zapojili aj predškoláci zimnými básničkami a pesničkami.

Prechádzka vianočným lesom

Aj tento rok sme sa spoločne stretli na predvianočnej akcii ,,Prechádzka vianočným lesom“. Les v škole vytvorilo 16 vyzdobených vianočných stromčekov a súčasťou bol aj betlehem. Vianočný program detí doplnili tvorivé dielne. Vyrábali sa vianočné dekorácie z drôtu, papiera, špagátu, zdobili sa medovníčky, rodičia a deti si mohli vyskúšať vyrobiť patchworkové vianočné gule a nechýbal ani vianočný punč. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda volebného obvodu č. III Zapotôčky – Nové mesto Ing. B. Bucák, ktorý za volebný obvod daroval škole lopty v hodnote 300eur. Za tento milý vianočný darček ďakujeme.
Takéto spoločne strávené popoludnie prispelo k tej pravej vianočnej atmosfére.

Skvelý úspech mladšīch žiakov

Dňa 7.12.2017 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo vo vybíjanej mladších žiakov. Po urputnom boji so žiakmi z Považskej Bystrice nám uniklo víťazstvo len o vlások a získali sme 2.miesto. Za skvelú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom zo 4.A,B - Sivák, Bakai, Húska, Blahová, Beriacovå, Žuchovskå, Mašurová, Vojcek, Volár, Baran, Kuzmániovå, Sihelská, Petråšová. Ďakujeme aj rodičom, ktorí nás počas celej súťaže chodili povzbudzovať a za finančnú pomoc pánovi Bakaiovi.

Vesmír plný vedomostí

Žiaci 5. ročníka sa 7.12. v CVČ zúčastnili vedomostnej súťaže o vesmíre - „Vesmír plný vedomostí“. Formou testových otázok z oblasti biológie, geografie a astronómie žiaci súťažili v troch kolách.
Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 5. ročníka: Andreas Levársky, Timea Korpesiová, Stela Pekárová, Alex Makovický, Patrik Gajdošík, Filip Buch, Andrea Nechalová, Martin Jelšic.
Alex Makovický z 5.A obsadil v celkovom hodnotení 3. miesto.
Srdečne blahoželáme!

MIKULÁŠ

Na niektoré deti čakali plné prezuvky sladkostí, niektorí prváci si našli plnú čižmu, ale úplne pre všetkých mal Mikuláš u nás v škole nachystanú sladkosť. Sprevádzala ho početná družina anjelov, čertov a dokonca nechýbal ani sob. Žiaci sa mu predviedli piesňami, básňami a dokonca aj tancom. Dnes veru u nás bolo veselo.

Čertovská rozprávka

Dňa 16.11. sa počas dopoludnia zúčastnili žiaci prvého stupňa bábkového divadla s názvom Čertovská rozprávka. Preniesli sa prostredníctvom bábkoherečiek z divadla Lienka do pekla a sledovali malého čertíka Lucifera, ako sa pokúša odniesť zlého človeka do pekla. Po predstavení si deti mohli popozerať aj marionety vyrobené z lipového dreva.

Výtvarná súťaž ,,Spomienky na leto"

Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje CVČ v Prievidzi. Do súťaže sme zaslali množstvo prác žiakov z 1. a 2. stupňa našej školy. Potešilo nás vyhodnotenie súťaže:

  Kategória ZŠ - 1.stupeň
 • 1.miesto Vanesa Ožvoldová 2.B
 • cena poroty Tomáš Banas 2.B

BLAHOŽELÁME!

Partneri

Mesto Prievidza Planéta vedomostí Teachers corner Infovek IUVENTA Virtuálna knižnica
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Moderná škola Promethean Štátny pedagogický ústav Úspešná škola Metodicko-pedagogické centrum Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Slovenské elektrárne Detstvo bez násilia Centrum voľného času Prievidza