Oznamy

Nedávne aktivity v škole

KRAJSKÉ KOLO - Jazykový kvet

Aj tento rok sa žiaci našej školy, Elena Hanzelová, Matej Hojč, Michaela Vlčková a Lukáš Cirok zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku, Jazykový kvet 2017. V krajskom finálovom kole získal Matej Hojč krásne 3. miesto a Michaela Vlčková skvelé 1. miesto a postup do celoslovenského finále. Blahoželáme a Miške držíme palce!

Predškoláci na návšteve

Deti z MŠ Matušku nás potešili svojou návštevou. Pani učiteľky si pre deti z MŠ pripravili tvorivé dielne venované Veľkej noci. Na úvod ich privítali prváci a štvrtáci piesňou o vajíčku a kuriatku a potom sa pustili do práce. S malou pomocou žiakov zo 4. a 5. ročníka vyrobili veselý veľkončný pozdrav.

CVIČÍME S FIT-loptami

Druháci cvičili s FIT-loptami, pomocou ktorých si precvičujú svaly chrbta, ale snažia sa aj o správne držanie tela. Okrem relaxačno-terapeutických cvičení s FIT-loptami museli s loptami bežať , driblovať s nimi, kotúľať ich, vyhadzovať si ich nad hlavu. Páčili sa im aj cvičenia vo dvojiciach.Cvičenie s FIT-loptami bolo pre nich veľmi pútavé a určite ich budeme opätovne využívať.

VEĽKONOČNÉ TRHY

Dňa 5.4.2017 sme sa tešili na veľkonočné trhy, ktoré sme mali v pláne uskutočniť vonku. Na remeselníkov čakali pripravené stánky, ktoré nám zapožičalo v spolupráci s pánom poslancom Ing. Bucákom Mesto Prievidza. Počasie sa rozhodlo inak a tak sme sa museli presunúť do budovy školy. Na nálade nám to neubralo a mohli sme zdobiť perníky, pliesť korbáče, zdobiť vajíčka.....Celý program otvorili mažoretky z CVČ Spektrum a v programe pokračovali deti z našej základnej školy, ktoré si pripravili tance, vinše, piesne a deti z ŠKD ukončili program vynášaním a pálením Moreny. Všetkým prajeme príjemné veľkonočné sviatky!

Otvorená hodina chémie

Zástupcovia spoločnosti Fortischem a.s. navštívili našu školu a predstavili nám ako vyzerá chémia v praxi. Chemické pokusy robili odborníci priamo pred očami žiakov, čo ich veľmi zaujalo. Okrem chcemických pokusov dostali aj základné informácie o výrobnom programe spoločnosti.

Keď deti učia deti

,,Keď deti učia deti", aj tak by sa dala opísať návšteva našich žiakov s p. uč. Sobotovou vo všetkých materských školách na sídlisku Zapotôčky. Spoločne s predškolákmi na tabletoch počítali, kreslili a vymaľovali.

BESEDA S VANDOU ROZENBERGOVOU

Marec je mesiac, kedy viac skloňujeme slovo kniha, čítanie. My sme pozvali do našej školskej knižnice spisovateľku, publicistku, maliarku Vandu Rozenbergovú. Predstavila nám svoje ilustrácie, literárne diela, ale aj prácu s deťmi v rámci humánnej podpory ,,Deti Dunaja". Jej rozprávanie bolo naozaj pútavé a zaujímavé. No a samozrejme nemohlo chýbať čítanie. Nečítali však deti , ale Vanda deťom. Ďakujeme.

Deň otvorených dverí

Máme za sebou úspešný Deň otvorených dverí. Potešila nás návšteva predškolákov a ich rodičov. Budúci prváci si vyskúšali zábavné chcemické a fyzikálne pokusy , cvičili, učili sa podávať 1.pomoc, maľovali, strihali, pozreli si divadlo v anglickom jazyku, a množstvo ďalších aktivít, ktoré na ne čakali v priestoroch školy. Mohli nazrieť aj do školskej jedálne, kde si pani kuchárky pre ne pripravili ochutnávku nátierok, džúsov a ochutených mliek, ktoré deťom veľmi chutili.

Biblická olympiáda

Dňa 21.3.2017 sa žiačky našej školy zúčastnili na dekanátnom kole biblickej olympiády, kde obsadili pekné 4.miesto. Blahoželáme!

Výtvarná súťaž - Spomienky na Vianoce

CVČ Spektrum vyhlásil výtvarnú súťaž, do ktorej sme sa zapijili aj my. A veru sa nám darilo. Pekné 4.miesto získala Ninka Gombarčíková z 1.B a Ninka Mašurová z 3.A. Dievčatá si prevzali ceny , ktoré sme dostali od CVČ Spektrum.

Gymnastický štvorboj - okresné kolo

Dňa 15.3.2017 sa naše dievčatá zúčastnili okresného kola gymnastického štvorboja. Dievčatám sa darilo a získali krásne 3.miesto v okrese. BLAHOŽELÁME!

Návšteva muzikálu -  Palculienka

K 20. narodeninám začala SZUŠ Xoana pripravovať rozprávkový príbeh o malej Palculienke. Príbeh o materinskej láske najväčšej na svete, plný dobra a šťastia pretavili do muzikálu stvárneného deťmi, čo mu dodalo väčšiu čarovnosť . Takto si aj naše deti mohli na vlastnej koži prežiť pri krásnych textoch farebný sen.

Medzinárodný deň žien

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Aj tento rok sme si pripravili pre našich starších spoluobčanov program plný básní, piesní ,hudby a presne 8. marca sme sa vybrali do domova na Ul. J. Okáľa a Ul. M. Rázusa. Samozrejme sme nezabudli na malé darčeky, ktoré pripravili deti v ŠKD.

Regionálna výchova

Piataci na regionálnej výchove spoznávajú nové informácie o Hornej Nitre. Pri spoznávaní im pomáhajú aj knihy , ktoré boli vydané o meste Prievidza p. M. Dobiašom - Prievidza na starých pohľadniciach a Prievidza na nových pohľadniciach. Knihy sme dostali ako škola do daru od mesta a pribudli k hre Zábavné putovanie Prievidzou, ktorú sme od mesta dostali v minulých rokoch. Ďakujeme.

Návšteva škôlkarov

V mesiaci február nás potešila milá návšteva predškolákov z MŠ Mišúta a MŠ Matušku. Deti si zacvičili v telocvični, kde im pomáhali naše deviatačky a niečo nové sa naučili z angličtiny. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie s p. učiteľkami a detičkami.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - šk. kolo

  Poézia
  1.kat
 • 1.miesto Adam Vaľko 3.B
 • 2.miesto Michaela Vlčková 4.A
 • 3.miesto Alexandra Cvopová 4.A
  Matej Hojč 2.A
 • 3.kat
 • 1.miesto neudelené
 • 2.miesto Ema Kyšková 8.A
 • 3.miesto Bianka Mrenová 8.
  Próza
  1.kat
 • 1.miesto Adam volár 3.B
 • 2.miesto Matúš Masaryk 2.A
 • 3.miesto Elena Hanzelová 3.A
 • 2.kat.
 • 1.miesto Ella Ťapajnová 6.A
 • 2.miesto Lujza Rumpliová 5.A
 • 3.miesto Skrolana Harmady 5.B
 • 3.kat
 • 1.miesto Ivana Hrdá 9.B
 • 2.miesto Daniel Jergič 7.A
 • 3.miesto Paulína Šimková 9.A

BLAHOŽELÁME!