Oznamy

Obrazok

Nedávne aktivity v škole

Týždeň zdravej výživy

Počas týždňa sa žiaci 1. aj 2. stupňa venovali zdravej výžive. Vystriedali sa rôzne aktivity, šport, ochutnávky. Žiaci spoznali výživové a kalorické hodnoty potravín, čo patrí k zdravej strave, význam pitného režimu na ľudský organizmus.....Svojimi aktivitami sme sa zapojili zároveň aj do projektu ,,Hovorme o jedle“.

Aktivity boli naozaj nápadité: komiks, výroba tekvičiek, literárna tvorba textu, výstavka ovocia a zeleniny, spev, výroba ovocných puzzle, ochutnávka zeleninových špízov a tekvicových dobrôt....

PLAVECKÁ ŠTAFETA

V piatok 14.10. sa aj naši žiaci zapojili do plaveckej štafety , ktorú organizoval olympijsky výbor . Náš dosiahnutý čas bol 18 min.45sek. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom.

EXKURZIA - STREČNO

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili prírodovedno-vlastivednej exkurzie v jednom z najkrajších kútov Slovenka, ktorým je hrad Strečno. Zážitkom bola určite plavba plťami po rieke Váh spestrená veselými príhodami pltníkov.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ KOMIKS

Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do tvorby cudzojazyčných komiksov .Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť krátky komiksový príbeh pozostávajúci zo 4-5 obrázkov veľkosti A4 v inom ako materinskom jazyku. Mohli si vybrať z viacerých tém a využiť aj svoj zmysel pre humor.
Srdečne blahoželáme!

Zo zaslaných komiksov z našej školy uspel a získal 1.miesto Patrik Blažek.

LANGUAGE CHAIN 2016- European Day of Languages Slovakia

Hlasuj za najlepšie video

LANGUAGE CHAIN 2016- European Day of Languages Slovakia

Tak , ako sa naši spolužiaci z I. stupňa zapojili do oslavy Európskeho dňa cudzích jazykov, aj my ,deviataci sme sa zapojili do súťaže Language Chain 2016 . Vytvorili sme si 3 až 6 členné družstvá, ktorých úlohou bolo vytvoriť poster, pesničku alebo vlastný nápad tak , aby sme prostredníctvom neho naučili niekoho 9 užitočných fráz v cudzom jazyku. Našou snahou bolo tvorivo prepojiť našu fantáziu , schopnosti, a zručnosti, čím sa nám podarilo vytvoriť mnoho zaujímavých prác. Takže neváhajte a hlasujte, hlasujte....! Stačí si pozriete naše videá, ktoré sme uverejnili na youtube.
Link

    Našu školu reprezentujú 3 družstvá:
  • 1. Rainbow roses
  • 2. Sweet peaches
  • 3. Envius
  • obrazok

    Svojimi hlasmi nás môžete podporiť od 5. do 15. októbra 2016. Dúfame, že Vám vyčaríme úsmev na tvári a presvedčíme Vás, že učenie cudzích jazykov môže byť celkom zábavné.

    ĎAKUJEME ZA PODPORU , ŽIACI SI TO ZASLÚŽIA !

PASOVANIE PRVÁKOV

Dňa 28.9.2016 sa uskutočnilo pasovanie prvákov do cechu žiackeho. Aby však mohli byť pasovaní , museli zvládnuť úlohy napr. zachrániť dračie vajce pred rozbitím, vyliezť na hradnú vežu či prekonať vodnú bariéru. Po zvládnutí úloh boli rytierom pasovaní a stali sa členmi žiackeho cechu. Prajeme im veľa úspechov.

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

Tento rok nám na začiatku šk. roka počasie neprialo a tak sa otvorenie nového šk. roka konalo v triedach. Pani riaditeľka Mgr. H. Konečná všetkých žiakov a učiteľov privítala školským rozhlasom a popriala úspešný rok. Osobitne privítala našich prváčikov, pre ktorých to bol výnimočný deň, kedy vymenili materskú školu za základnú školu a stali sa školáci.

Ako ten čas utiekol
u babičiek, u dedkov.
Dohorela vatra.
Dobre bolo v Tatrách.
Ďalšie leto počká si.
Kalendár má odkazy
Katke, Hanke, Jankovi:
- Nech sa páči do školy.
E. Čepčeková

KOZMIX

obrazok

Haló, haló hlási sa KOZMIX -nový výučbový portál pre učiteľov a žiakov základných škôl. Trieda 4.A sa zo všetkých síl usilovne pasuje s úlohami zadávanými obľúbeným mimozemšťanom ...

Športové súťaže

Prvý mesiac školského roka je za nami a už sme sa zúčastnili dvoch športových súťaží : Dni športu a cezpoľného behu. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Krásny september nám umožnil užiť si obľúbenú dopravnú výchovu plnými dúškami . Žiaci 1.-4.ročníka sa pod odborným vedením z autoškoly dozvedeli ako sa majú správať v rôznych dopravných situáciách . Svoje teoretické vedomosti si overovali v praktických činnostiach.