Oznamy

Obrazok

Ďakujeme za zaslané práce do výtvarnej a literárnej časti súťaže ,,Malá krajina - veľké osobnosti". Vyhodnotenie prebehne do 31. mája 2017.
Dňa 7.6.2017 prebehne ocenenie spojené s vernisážou, na ktorú dostanú pozvánku všetci ocenení.

Nedávne aktivity v škole

Súťaž ,,Máte Filipa?"

V tomto školskom roku prebiehala v CVČ súťaž, ktorá bola zameraná na všeobecný prehľad. V jednotlivých súťažných kolách boli otázky z rôznych okruhov života napr. biológia, vesmír, šport, rekordy..... V každom kole sa naše družstvo v zložení P. Kudra 8.B, V. Kralinská 8.B, Kokindová B. 8.A, Turňová N. 8.A posúvali o priečku vyššie a po 3.kole sme boli na 3.mieste. 4.finálne kolo prinieslo zvrat , keď družstvá mohli vsadiť so žolíkom všetky doteraz získané body a to nám prinieslo pád. Nevadí, bola to výborná súťaž a žiaci sa v nej dozvedeli veľa zaujímavostí.

Medzníky 2.sv. vojny

Dňa 15. 5. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“. Zúčastnilo sa ho 11 ZŠ s 15 družstvami. Naše družstvo v zložení Hrdá I. 9.B, Orlová P. 9.B, Šimková P. 9.A sa umiestnili na krásnom 2.mieste. BLAHOŽELÁME!

Výborné výsledky vo výtvarných súťažiach

Dúha je celoslovenská literárna a výtvarná súťaž, ktorej vyhlasovateľom je MŠ SR Bratislava. V tomto šk. roku získal ocenenie znašej školy Nicolas Petrilla z 1.B, ktorého práca sa objavila aj na pozvánke na vernisáž. Ďalším úspechom vo výtvarnej súťaži ,,Návrh na obal žiackej knižky" bola ocenená práca Selinky Peterillovej z 1.B. BLAHOŽELÁME!

súťaž Mladých záchranárov CO

Na súťaži sa z našej školy zúčastnilo družstvo v zložení: P. Kudra, V. Kralinská, N. Homolová, Balej L. Obsadili pekné 6.miesto. Blahoželáme!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo

Tento rok reprezentovala našu školu na krajskom kole Hviezdoslav Kubin v Bzinciach pod Javorinou Sarah Hubová z 8.A. Aj keď sa neumiestnila na stupňoch víťazov, ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

VYHODNOTENIE projektu EKOROK

Vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé prebehlo 21.4.2017 v CVČ Spektrum. Prevzali sme si symbolický šek na 522eur. Ďakujeme zapojeným žiakom a pedagógom našej školy.
Všetky aktivity si môžte pozrieť pod banerom s názvom NESTLÉ.

SPOZNÁVAME INDIU - beseda

Krajinu tak vzdialenú od nášho malého Slovenska si naši štvrtáci a ôsmaci priblížili vďaka Spoločnosti slovensko-indického priateľstva. Spoznávali sme Indiu interaktívne cez hudbu, originálne predmety, oblečenie, vône, tanec i indické bájky. To čo nám bolo doteraz vzdialené sa nám stalo aspoň na chvíľu blízke.

KRAJSKÉ KOLO - Jazykový kvet

Aj tento rok sa žiaci našej školy, Elena Hanzelová, Matej Hojč, Michaela Vlčková a Lukáš Cirok zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku, Jazykový kvet 2017. V krajskom finálovom kole získal Matej Hojč krásne 3. miesto a Michaela Vlčková skvelé 1. miesto a postup do celoslovenského finále. Blahoželáme a Miške držíme palce!

Predškoláci na návšteve

Deti z MŠ Matušku nás potešili svojou návštevou. Pani učiteľky si pre deti z MŠ pripravili tvorivé dielne venované Veľkej noci. Na úvod ich privítali prváci a štvrtáci piesňou o vajíčku a kuriatku a potom sa pustili do práce. S malou pomocou žiakov zo 4. a 5. ročníka vyrobili veselý veľkončný pozdrav.

CVIČÍME S FIT-loptami

Druháci cvičili s FIT-loptami, pomocou ktorých si precvičujú svaly chrbta, ale snažia sa aj o správne držanie tela. Okrem relaxačno-terapeutických cvičení s FIT-loptami museli s loptami bežať , driblovať s nimi, kotúľať ich, vyhadzovať si ich nad hlavu. Páčili sa im aj cvičenia vo dvojiciach.Cvičenie s FIT-loptami bolo pre nich veľmi pútavé a určite ich budeme opätovne využívať.