Oznamy

Aktivity v škole

"Celé Slovensko číta deťom"

Adventné čítanie v rámci kampane "Celé Slovensko číta deťom" sme spojili s Vianočnou poštou. Deti s pani knihovníčkou S.Kupcovou z Mestskej knižnice Mišíka a p.učiteľkou napísali vianočné pohľadnice do domovov pre seniorov. Snáď sa starkí potešia, tak ako sme sa tešili aj my pri písaní pozdravov. Malí Mikuláškovia so ZŠ,Ul.P.J. Šafárika z 3.B sa usilovali spraviť radosť ♥.

Vianočná výzdoba v meste

Aj tento rok sme sa zapojili do výzdoby mesta Prievidza a vyrobili vianočné ozdoby na čečinové pyramídy. Naša pyramída je umiestnená pre Mestským domom a 5.12. ju boli vyzdobiť dievčatá z 5.ročníka spolu s p. vychovávateľkou. Okrem pyramídy sme vyrobili aj ozdoby, ktoré zdobia drevenú pergolu.

Kocúr v čižmách – divadlo s príchodom Mikuláša

Opäť po roku sme si ponechali jedno novembrové dopoludnie na rozprávku. Prišli k nám herci z divadielka Lienka so svojimi marionetami. Tento krát nám zahrali rozprávku Kocúr v čižmách. Táto rozprávka opisuje príbeh kocúra v čižmách a jeho pána Tomáša. Kocúr najskôr pomôže svojmu pánovi a prinesie mu zlato, ktoré zarobí u kráľa. Spoločne zachránia uväznenú princeznú. Nakoniec ju Tomáš dostane za ženu a k tomu polovicu kráľovstva. Rozprávka bola plná piesní a vtipných situácií.

Prekvapením bol však príchod Mikuláša a čerta. Deti im zaspievali pesničky a po prísľuboch Mikulášovi dostali sladké darčeky

Úspech ,,Viem,čím budem a prečo"

Aj tento rok sa naši žiaci spolu s p.učiteľkami zapojili do výtvarnej súťaže Agentúry pre vzdelanie a kultúru. V tomto ročníku dosiahol krásny úspech Nicolas Petrilla z 3. pod vedením p. uč. J. Homolovej a získal vo svojej kategórii v celoslovenskom kole 2.miesto.
BLAHOŽELÁME!

Návšteva knižnice

15. novembra sme my, žiaci 3. A, opäť navštívili mestskú knižnicu. Teta Silvia si pre nás pripravila zaujímavé aktivity na tému priateľstvo. Trošku sme sa zamysleli, ale hlavne zabavili. V závere sme si vypožičali knihy na domáce čítanie. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

„OSÍDLENIE HORNEJ NITRY“ - návšteva HNM

Žiaci 5. ročníka mali možnosť v rámci predmetu regionálna výchova s p. uč. Mgr. I. Hrdou spoznávať históriu a vývoj osídlenia na Hornej Nitre prostredníctvom interaktívnej prednášky v Hornonitrianskom múzeu.
História Hornej Nitry bola žiakom prezentovaná aj prostredníctvom archeologickej, historickej, národopisnej a prírodovednej expozície, ktorou si žiaci mohli vytvoriť ucelený obraz života v spoločnosti a prírode hornonitrianskeho regiónu od prvopočiatkov až po históriu nedávnej minulosti, či dokonca súčasnosti.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Naša škola sa každý rok zapája do československého projektu ,,Záložka do knihy spája školy". Tento rok nám bola pridelená škola z prešovského kraja, ktorej sme poslali vyrobené záložky na tému: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Žiaci vyrábali záložky rôznymi technikami. Cieľom projektu je nadviazať priateľstvo medzi školami a zároveň spoznať nové miesta. Školy si okrem záložiek vymenia aj informácie o meste, škole a pošlú si rôzny propagačný materiál, ktorý nám mesto predstaví.

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

V jesennom zbere papiera boli ocenení:

  Jednotlivci
 • 1.miesto A. Levársky 6.A
 • 2.miesto L. Hofferová 4.A
 • 3.miesto S. Pekárová 6.A
 • 4.miesto H. Beriacová 5.A
 • 5.miesto M. Greguš 2.A
  Triedny kolektív
 • 1.miesto 6.A
 • 2.miesto 4.A
 • 3.miesto 6.B
 • 4.miesto 2.B
 • 5.miesto 3.A

Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.
Ocenené kolektívy a jednotlivci si prevzali diplomy, sladkú odmenu a vecné ceny.

Výstup na Kľak

Žiaci 5. ročníka sa v októbri zúčastnili pravidelnej exkurzie na Kľak. Za pekného počasia nielenže zdolali tento 1352 m vysoký vrchol, ale spoznávali množstvo lesných rastlín, húb, živočíchov, urobili niečo pre svoje zdravie a aj pomohli prírode zbieraním odpadkov po nezodpovedných turistoch.

Les - náš priateľ

O význame lesa, lesných plodov a lesných živočíchov sa deti veľa dozvedia na hodinách prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Ako však taký les naozaj žije priblížil deťom 1.-4.ročníka v stredu 24.10. pán Ľ. Bondor. Vychodil Strednú lesnícku školu a ako dlhoročný poľovník pozná les veľmi dobre. Jeho rozprávanie bolo zaujímavé a aj interaktívne. Spoznali sme rôzne vábničky a deti si mohli vyskúšať ich zvuk. Prezreli sme si ďalekohľad s nočným videním, fotopascu a ďalšie pomôcky. Ak sme nikdy nechytali jazveca, teraz sa mohol každý dotknúť jeho kožucha a parohov z päťročného jeleňa. Poľovníctvo odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zvere , hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam.

Lesné zvieratá

Plný dojmov z interaktívnej besedy s ujom Bondorom sa žiaci II.B pustili na informatike do práce. Zoznamujú sa postupne s grafickým editorom Relevation Natural Art a jeho nástrojmi. Každý žiak si preto nakreslil svoje lesné zvieratko s použitím čiar, miešania farieb a rozličných nástrojov. Nakoniec sme si obrázok uložili do svojho súboru. Obrázky sa nám páčili.

Šikovné ruky

Po dlhšej prestávke začal v tomto školskom roku pracovať pod vedením I. Pipíškovej krúžok pre šikovné detičky. Nazbieralo sa nás 15 a najviac je prváčikov. Každú stredu poobede sa s nadšením púšťame do práce. Aj tí najmenší sa veľmi tešia čo si zase vyrobíme. Niektoré výrobky si zoberieme domov a iné necháme v škole na výstavke.

Hovorme o jedle

V týždni od 15.10.do 19.10 sme sa všetci spoločne zapojili do celoškolského projektu. V každej triede prebiehali rôzne aktivity ako: slovné úlohy o zelenine, hádanky o ovocí a zelenine a pod. Druháci si prečítali príbeh od Jozefa Pavloviča „ Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy.“ Na výtvarnej výchove vytvorili zo semien tekvičky a z výtlačok jabĺčka. V tomto týždni nám samozrejme nesmela chýbať ani zdravá desiata.

Návšteva v Zariadení pre seniorov

Mesiac október má prívlastok Mesiac úcty k starším. Naša škola pravidelne chodí potešiť obyvateľov Zariadení pre seniorov na sídlisku Zapotôčky - Nové mesto. Tento rok si spolu s pani učiteľkami pripravili pásmo básní a vinšov, ľudových piesní, tanca a hry na husle. Okrem pásma potešili obyvateľov zariadení aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Návšteva divadelného predstavenia - Ď U R O Š Í K

V slnečné predpoludnie sa žiaci 1. stupňa vybrali do KaSS na divadelné predstavenie. Príbeh sa odohráva počas Svätojánskej noci, keď na svet prichádza dlho očakávaný zbojník Ďurko. Dobrotivá striga Hedviga, sprevádzajúca Ďurka na cestách, odhalí silu prírody. Svojím humorom vyčarí nejednému úsmev na perách, ale zároveň poukáže na dôležitosť spravodlivosti a lásky. Láskou k Ďurkovi zahorí nejedno srdce, no to jeho, si získa len jedna. A tak ako v každej rozprávke, aj v tejto zvíťazilo dobro nad zlom.

Nadchlo nás nielen vtipné podanie jednotlivých postáv , ale aj hudobno-tanečné poňatie s modernými prvkami.

Predstavujeme športovo - golfový krúžok

V novom školskom roku sme obohatili náš výber krúžkov o Športovo-golfový krúžok pod vedením Mgr. Sobotovej v spolupráci s trénerom golfu Jánom Keherom. Deťom sa prvé tréningy veľmi páčili. Tešíme sa na spoluprácu s golfovým klubom v Sebedraží.

Úspech našej tretiačky

V 10. ročníku celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou SLOVENSKO,KRAJINA V SRDCI EURÓPY, získala žiačka 3.B tr. Nellka Masaryková ( pod vedením Mgr. Homolovej Jany ) špeciálnu cenu Čestné uznanie. Ocenenie si bola prevziať osobne v Bratislave v Dvorane Ministerstva kultúry SR,kde je zriadená aj vernisáž.Súťaž organizuje MŠVVaŠ SR v spolupráci so Strednou umeleckou školou scénického výtvarníctva v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Opäť v knižnici

Po prázdninách sme sa všetci z II.B tešili na tetu Silviu v mestskej knižnici. Opäť nás čakali zaujímavé úlohy a čítanie. Pomohli sme myšiakovi, aby si ho neuvarila lasica. Hľadali sme v rozprávke ukryté ovocie a zeleninu. Sami sme si jednu rozprávku interaktívne prečítali. Dokonca sme spolu zvládli recept na bryndzové halušky a zemiakové placky. Na konci stretnutia pri správnom dodržaní pokynov sme si trochu pomaškrtili.

DEŇ JAZYKOV

26.september je od roku 2001 označovaný ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov. V našej škole sme si ho pripomenuli viacerými aktivitami. Jednou z nich bolo aj divadielko žiakov 6.A pod názvom Rozprávka o rukavičke. Deti pre žiakov 1. a 2. ročníka zahrali dvojjazyčné divadlo v anglickom a ruskom jazyku. Po divadle ich čakala úloha - poznávanie zvierat v angličtine. Prváci aj druháci úlohu výborne zvládli.

PASOVANIE PRVÁKOV

Záver septembra každý rok patrí našim prvákom. Pred tým, ako boli pasovaní za žiakov našej školy, museli splniť úlohy na stanoviskách, na ktoré prihliadala Alica zkrajiny zázrakov. Pasovaní boli až po splnení úloh a zložení sľubu školáka. Deťom držali palce aj rodičia, ktorí ich podporovali potleskom.

RECYKLUJEME KNIHY

Žiaci 5.A sa zúčastnili podujatia s lektorom J. Slabejom, ktorý organizovala mestská knižnica v rámci projektu ,,Knihy, čo dávajú krídla". Na podujatí si vyskúšali dať šancu starým a roztrhaným knihám. Fantázia žiakom pracovala a tak vznikli zaujímavé záložky, pohľadnice obaly.....

CEZPOĽNÝ BEH

Športovú sezónu sme na našej škole zahájili prvou súťažou - cezpoľný beh.
Ďakujeme za reprezentáciu našim žiakom z 8. a 9.ročníka.

Otvorenie školského roka 2018/2019

Dňa 3.9.2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Aj keď nám počasie skrížilo naše plány a dážď nás z dvora školy vyhnal do tried úsmevy deťom z tváre nezmizli. Pani riaditeľka a žiačka 9.ročníka Michaela sa žiakom prihovorili cez školský rozhlas. Všetkým žiakom a pracovníkom školy popriali úspešný školský rok a našim prváčikom úspešný vstup do školy.

Partneri

Mesto Prievidza Planéta vedomostí Teachers corner Infovek IUVENTA Virtuálna knižnica
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Moderná škola Promethean Štátny pedagogický ústav Úspešná škola Metodicko-pedagogické centrum Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Slovenské elektrárne Detstvo bez násilia Centrum voľného času Prievidza