Oznamy

Obrazok

Nedávne aktivity v škole

Telesná výchova na snehu

1.december nás privítal prvým snehom a druháci to na telesnej výchove využili. Sneh stačil na guľovačku a dokonca i na niekoľko snehuliakov. Keď napadne viac bude i sánkovačka.

„OSÍDLENIE HORNÉHO PONITRIA“

Žiaci 5. ročníka mali možnosť v rámci predmetu regionálna výchova s p. uč. Mgr. I. Hrdou spoznávať históriu a vývoj osídlenia na hornej Nitre prostredníctvom interaktívnej prednášky v Hornonitrianskom múzeu.
História hornej Nitry bola žiakom prezentovaná aj prostredníctvom archeologickej, historickej, národopisnej a prírodovednej expozície, ktorou si žiaci mohli vytvoriť ucelený obraz života v spoločnosti a prírode hornonitrianskeho regiónu od prvopočiatkov až po históriu nedávnej minulosti, či dokonca súčasnosti.

Návšteva výstavy COSMOS

Žiaci 3. - 4.roč a žiaci z 2. stupňa navštívili výstavu COSMOS v Inchebe. Spoznali vývoj pilotovaných kozmických letov, videli originálne artefakty z kozmických misií a reálne modely rakiet a raketoplánov. Žiaci 3.-4. roč. navštívili po ceste domov aj hrad Beckov, ktorý sa týči na vysokom strmom brale.

Návšteva Domovov dôchodcov

Starší ľudia sú krásni vďaka svojej DUŠI. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Aj tento školský rok sme si pripravili program plný básní , piesní, hudby a tanca. Vybrali sme sa na návštevu do domovov dôchodcov na Ul. M. Rázusa a J. Okáľa, kde nás čakala plná miestnosť starkých , ktorým vrúcne slová z básní, energia z tanečných krokov, lahodné tóny flauty či milé sprievodné slová pani učiteľky I. Pipíškovej zanechali v ich tvárach radosť, šťastie a stratený úsmev. Prisľúbili sme im , že sa opäť vrátime, pretože niet nad dobré susedské vzťahy.

ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY

Dňa 16.11.2016 sa uskutočnil v ZŠ , Ul.P.J.Šafárika 3 v Prievidzi turnaj v bedmintone v rámci kampane ,,Športom pre Červené stužky". Zúčastnilo sa ho 40 žiakov 3.-8. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách : 1.kat 3.-4.roč a 2.kat 5.-8.roč.

  Víťazi 1.kat:
 • 1.miesto M. Sivák
 • 2.miesto P. Jánošík
 • 3.miesto Z. Van Royen
  Víťazi 2.kat:
 • 1.miesto A. Mečiarová
 • 2.miesto N. heredia
 • 3.miesto A. Sluka

Umiestnení žiaci dostali diplomy, medaile a ceny.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE S KOZMIXOM

Žiaci 4.A spoznávali vesmír s Kozmixom. Pozrite si vesmírnu misiu budúcich pilotov a astronautov:

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu, ktorý spája školy po Slovensku a Čechách. My sme sa tento rok skontaktovali so Základnou školou spojenou s materskou školou v Rakovci nad Ondavou. Vymenili sme si nielen záložky, ale aj informačné letáky o škole a meste a tak sa dozvedeli o ďalšom kúte Slovenska. Záložky vyrábali žiaci 1.-9.ročníka a pridali sa aj deti so ŠKD. Záložky boli vyrobené rôznou technikou - maľba, koláž, kresba a na PC.

LANGUAGE CHAIN 2016- European Day of Languages Slovakia

Do súťaže sa zapojili 3 družstvá z 2.stupňa. Hlasovalo sa v troch kategóriách:

 • 1, poster
 • 2,pesnička
 • 3,vlastný nápad

V 3.kategórii sa nám darilo a družstvo z 9.B v zložení K. Trnková, N. Semančíková a V. Idrányiová získali 1.miesto.
BLAHOŽELÁME!

Tu si môžte pozrieť víťazné video:

Medzinárodný deň školských knižníc

Štvrtý októbrový pondelok sme sa opäť zapojili do súťaže o „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Ústrednou témou tohto ročníka bolo: Vzájomné sa učenie žiakov vo dvojiciach alebo malých skupinách. Do podujatia sa zapojili všetci žiaci školy z 1. ročníka – 9. ročníka. Úlohou žiakov bolo predstaviť ostatným svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Knihu s týmto hrdinom si žiaci v pondelok priniesli do školy a sami prišli oblečení, upravení tak, aby ich výzor čo najviac túto literárnu postavu pripomínal. Aktivita deti zaujala a na záver dňa sa v knižnici stretli námorníci, Danka a Janka, víly, zajkovia, kovboji, detektívovia, Harry Potter, čarodejnice, Mach, Šebestová a ďalšie postavy z obľúbených kníh.
Mgr. Eva Hanková- šk. knihovník

ZBER PAPIERA

V jesennom zbere papiera sme nazbierali spolu 9005kg papiera.

  Vyhodnotenie
  kolektív:
 • 1.miesto 4.A
 • 2.miesto 4.B
 • 3.miesto 3.A

 • jednotlivci
 • 1.miesto A. Levársky 4.A
 • 2.miesto M. Beriacová 3.A
 • 3.miesto P. Šimková 9.A

Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom. Výhercom BLAHOŽELÁME!

Týždeň zdravej výživy

Počas týždňa sa žiaci 1. aj 2. stupňa venovali zdravej výžive. Vystriedali sa rôzne aktivity, šport, ochutnávky. Žiaci spoznali výživové a kalorické hodnoty potravín, čo patrí k zdravej strave, význam pitného režimu na ľudský organizmus.....Svojimi aktivitami sme sa zapojili zároveň aj do projektu ,,Hovorme o jedle“.

Aktivity boli naozaj nápadité: komiks, výroba tekvičiek, literárna tvorba textu, výstavka ovocia a zeleniny, spev, výroba ovocných puzzle, ochutnávka zeleninových špízov a tekvicových dobrôt....

PLAVECKÁ ŠTAFETA

V piatok 14.10. sa aj naši žiaci zapojili do plaveckej štafety , ktorú organizoval olympijsky výbor . Náš dosiahnutý čas bol 18 min.45sek. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom.

EXKURZIA - STREČNO

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili prírodovedno-vlastivednej exkurzie v jednom z najkrajších kútov Slovenka, ktorým je hrad Strečno. Zážitkom bola určite plavba plťami po rieke Váh spestrená veselými príhodami pltníkov.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ KOMIKS

Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do tvorby cudzojazyčných komiksov .Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť krátky komiksový príbeh pozostávajúci zo 4-5 obrázkov veľkosti A4 v inom ako materinskom jazyku. Mohli si vybrať z viacerých tém a využiť aj svoj zmysel pre humor.
Srdečne blahoželáme!

Zo zaslaných komiksov z našej školy uspel a získal 1.miesto Patrik Blažek.