Oznamy

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2017/2018

Informácie tu

Nedávne aktivity v škole

Deň otvorených dverí

Máme za sebou úspešný Deň otvorených dverí. Potešila nás návšteva predškolákov a ich rodičov. Budúci prváci si vyskúšali zábavné chcemické a fyzikálne pokusy , cvičili, učili sa podávať 1.pomoc, maľovali, strihali, pozreli si divadlo v anglickom jazyku, a množstvo ďalších aktivít, ktoré na ne čakali v priestoroch školy. Mohli nazrieť aj do školskej jedálne, kde si pani kuchárky pre ne pripravili ochutnávku nátierok, džúsov a ochutených mliek, ktoré deťom veľmi chutili.

Biblická olympiáda

Dňa 21.3.2017 sa žiačky našej školy zúčastnili na dekanátnom kole biblickej olympiády, kde obsadili pekné 4.miesto. Blahoželáme!

Výtvarná súťaž - Spomienky na Vianoce

CVČ Spektrum vyhlásil výtvarnú súťaž, do ktorej sme sa zapijili aj my. A veru sa nám darilo. Pekné 4.miesto získala Ninka Gombarčíková z 1.B a Ninka Mašurová z 3.A. Dievčatá si prevzali ceny , ktoré sme dostali od CVČ Spektrum.

Gymnastický štvorboj - okresné kolo

Dňa 15.3.2017 sa naše dievčatá zúčastnili okresného kola gymnastického štvorboja. Dievčatám sa darilo a získali krásne 3.miesto v okrese. BLAHOŽELÁME!

Návšteva muzikálu -  Palculienka

K 20. narodeninám začala SZUŠ Xoana pripravovať rozprávkový príbeh o malej Palculienke. Príbeh o materinskej láske najväčšej na svete, plný dobra a šťastia pretavili do muzikálu stvárneného deťmi, čo mu dodalo väčšiu čarovnosť . Takto si aj naše deti mohli na vlastnej koži prežiť pri krásnych textoch farebný sen.

Medzinárodný deň žien

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Aj tento rok sme si pripravili pre našich starších spoluobčanov program plný básní, piesní ,hudby a presne 8. marca sme sa vybrali do domova na Ul. J. Okáľa a Ul. M. Rázusa. Samozrejme sme nezabudli na malé darčeky, ktoré pripravili deti v ŠKD.

Regionálna výchova

Piataci na regionálnej výchove spoznávajú nové informácie o Hornej Nitre. Pri spoznávaní im pomáhajú aj knihy , ktoré boli vydané o meste Prievidza p. M. Dobiašom - Prievidza na starých pohľadniciach a Prievidza na nových pohľadniciach. Knihy sme dostali ako škola do daru od mesta a pribudli k hre Zábavné putovanie Prievidzou, ktorú sme od mesta dostali v minulých rokoch. Ďakujeme.

Návšteva škôlkarov

V mesiaci február nás potešila milá návšteva predškolákov z MŠ Mišúta a MŠ Matušku. Deti si zacvičili v telocvični, kde im pomáhali naše deviatačky a niečo nové sa naučili z angličtiny. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie s p. učiteľkami a detičkami.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - šk. kolo

  Poézia
  1.kat
 • 1.miesto Adam Vaľko 3.B
 • 2.miesto Michaela Vlčková 4.A
 • 3.miesto Alexandra Cvopová 4.A
  Matej Hojč 2.A
 • 3.kat
 • 1.miesto neudelené
 • 2.miesto Ema Kyšková 8.A
 • 3.miesto Bianka Mrenová 8.
  Próza
  1.kat
 • 1.miesto Adam volár 3.B
 • 2.miesto Matúš Masaryk 2.A
 • 3.miesto Elena Hanzelová 3.A
 • 2.kat.
 • 1.miesto Ella Ťapajnová 6.A
 • 2.miesto Lujza Rumpliová 5.A
 • 3.miesto Skrolana Harmady 5.B
 • 3.kat
 • 1.miesto Ivana Hrdá 9.B
 • 2.miesto Daniel Jergič 7.A
 • 3.miesto Paulína Šimková 9.A

BLAHOŽELÁME!