Oznamy

Aktivity v škole

Slávik Slovenska

V stredu 11.4. 2018 v školskej knižnici prebiehalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Spolu na súťaži sa zúčastnilo 22 žiakov . Porota sa potešila tomu , že prišlo medzi nás aj 6 chlapcov. Všetky deti podali výborný výkon. Rozhodovanie pre porotu bolo náročné.
Ďakujeme všetkým účastníkom.

  I. kategórie
 • 1. miesto Matúš Masaryk
 • 2. miesto Sofia Šamajová
 • 3. miesto Lea Rybárová
  II. kategória
 • 1. miesto neudelené
 • 2. miesto Peter Hoffer
 • 3. miesto Adam Volár
  III. kategória
 • 1. miesto Ema Hudáková
 • 2. miesto Ela Hudáková
 • 3. miesto Adela Mečiarová

Les ukrytý v knihe - 8. ročník celoslovenskej kampane

Dňa 10. 4. 2018 žiaci 4.ročníka navštívili mestskú knižnicu, kde prostredníctvom aktivity „Súdna sieň” poukázali na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. Aktivita sa niesla duchom kreativity, humoru a tvorivosti.
Ďakujeme.

Deň otvorených dverí

Počas Dňa otvorených dverí 10.4.2018 sa v našej škole spievalo, tancovalo, maľovalo,cvičilo, hralo divadlo v cudzom jazyku..... Potešila nás návšteva predškolákov a ich rodičov, ktorí si prezreli priestory školy, deti sa zapojili do aktivít, ktoré boli pre mne pripravené a my sme odpovedali na zvedavé otázky rodičov. Nechýbala ochutnávka nátierok zo školskej jedálne, ktoré pripravili naše pani kuchárky. A veru všetkým chutilo.

Tvorivé dielne v HNM

Dňa 28. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili tvorivých dielní k Veľkej noci, ktoré boli venované výtvarnému spracovaniu kraslíc. Ľudové umelkyne: pani Bátorová a Slošiarová nám predviedli rôzne techniky zdobenia vajíčok. Vyskúšali sme si však aj zdobenie kraslíc voskovou technikou. A takto sa nám darilo.

Veľkonočné tvorivé dielne so škôlkarmi

Návšteva škôlkarov z MŠ Ul. Mišúta a MŠ Športová ul. nás potešila. Pripravili sme si pre nich tvorivé dielne zamerané na blížiace sa veľkonočné sviatky. Deti si vyrobili s pomocou starších žiakov veľkonočného zajačika. A, keďže deti z MŠ Športová ul. ešte u nás neboli, mohli si zacvičiť v našej veľkej telocvični spolu so štvrtákmi.

Veľkonočné trhy

Dňa 22.3.2018 sa konali v areáli školy Veľkonočné trhy v spolupráci s poslancami z volebného obvodu III - Nové mesto, Zapotôčky. Trhy otvorila p. riaditeľka Mgr. Konečná, za poslancov sa k nám prihovoril Ing. B. Bucák. Nechýbal ani kultúrny program, v ktorom na záver čakal Morenu koniec jej vlády. Deti a rodičia sa s ňou rozlúčili pri rieke Nitre. Na trhoch nás čakalo zdobenie medovníkov, veľkonočné ozdoby z vosku, pletenie z papiera,zdobenie vajíčok voskovou technikou, pletenie korbáčov a ešte oveľa viac. Deti a rodičia si mohli všetky techniky zdobenia, pletenie aj vyskúšať.

„Jar už prišla k nám!“ radujú sa dietky.

Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky.

Žonglér v ŠKD

V ŠKD mali deti veselé popoludnie so žonglérom Alexom. Vo svojom kufri skrýval množstvo žonglérskych pomôcok a hrančiek. Deti si spolu s Alexom vyskúšali žonglovanie, stavbu veže... Zistili, že pozerať je jednoduchšie ako to predviesť. Nedali sa zahanbiť ani p. vychovávateľky a tiež si žonglovanie vyskúšali. Na záver všetky deti čakala žonglérska diskotéka.

Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom

Dňa 13. 3. 2018 sa žiaci 5. A triedy zúčastnili besedy so spisovateľom, hudobníkom a spevákom Braňom Jobusom. Autor neformálnym, originálnym spôsobom porozprával, ako vznikali jednotlivé rozprávkové príbehy. Deti zaujali aj spisovateľove pesničky, v ktorých ožívali jeho rozprávkové postavičky.
Podujatie bolo prínosom, obohatilo vedomosti žiakov o modernej rozprávke.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Zápis do 1.ročníka sa bude konať 25.4.2018 od 8,00h do 17,00h.
Všetky ďalšie potrebné informácie, tlačivá budú na webe školy včas dostupné.
Termín Dňa otvorených dverí: 11.4.2018 od 15,30h.

obrázok

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

8. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín 2018. Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme!

  Poézia
   I. kategória
  • Adam Vaľko – 4. B
  • Matej Hojč – 3. A
  • Liliana Mintálová – 2. A
   II. kategória
  • Michaela Vlčková – 5. A
  • Stela Pekárová – 5. A
  • neudelené
  Próza
   I. kategória
  • Adam Volár – 4. B
  • Elena Hanzelová – 3. A
  • Liana Kuzmányová – 4. B
   II. kategória
  • Zdenka Vidová – 6. B
  • Andrej Kopál – 6. A
  • Alexandra Cvopová – 5. A
   III. kategŕia
  • Daniel Jergič – 8. A
  • neudelené
  • neudelené

Partneri

Mesto Prievidza Planéta vedomostí Teachers corner Infovek IUVENTA Virtuálna knižnica
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Moderná škola Promethean Štátny pedagogický ústav Úspešná škola Metodicko-pedagogické centrum Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
Slovenské elektrárne Detstvo bez násilia Centrum voľného času Prievidza